Snöröjning i Stockholm

Äger du fastigheter i Stockholm? Kanske du har flera hyreshus? Visste du det att det är ditt ansvar som fastighetsägare att se till att dina fastigheter är säkra och att det finns en framkomlighet? Det innebär att det är du som ska se till att det finns snöröjning kring husen, parkeringarna, och att gångbanan är säker och halkfri. Dessutom ska du utöver att sanda gator och gångbanor, även ta bort istappar samt snö på taken. Idag är det nämligen så att en fastighetsägare har en skyldighet att säkerställa att taket blir skottat. Det bästa alternativet när det gäller detta är att låta fackmän, som har rätt utrustning och rätt utbildning utföra snöskottning av tak. Du som fastighetsägare bör varje år se över dina takskyddsanordningar. Detta för att snöskottningen ska kunna ske både riskfritt och kostnadseffektivt. När det kommer till vägar och annat så är det inte du som är ansvarig för snöröjningen, utan det är kommunen. De lägger dock oftast fokus på att upprätthålla framkomligheten för viktiga samhällsfunktioner. Detta innebär till exempel kollektivtrafik eller för att utryckningsfordon ska komma fram. Många städer så väl som kommuner prioriterar därför snöröjning och halkbestämning på trafikleder, bussgator och högtrafikerade huvudgator, om det snöar hela tiden.

Anlita Snösvängen

Om du äger flera fastigheter, kan det vara god idé att anlita fackmän som utför snöröjning Stockholm. Snösvängen heter ett företag som dels kan hjälpa dig att planera och övervaka så väl som att göra faktiska insatser. Så har du behov av snöröjning Stockholm och vill få individuellt anpassade lösningar för din verksamhet, så kan du kontakta dem!

1 Oct 2016