När två bolag ska bli ett

Det är ganska vanligt att två företag går samman och blir ett enda företag och det kan gå till på lite olika sätt. Antingen så köper det ena företaget upp det andra och inkluderar dess verksamhet i sin egen. Skälen till detta kan vara att man vill bli av med en konkurrent på marknaden, eller att det köpta företaget har kunskaper och egenskaper man eftersöker och man vill assimilera dessa. Ett annat sätt är att göra en fusion av bolag, då båda företagen som går samman blir ett nytt företag. Oavsett vilket sätt som används är det viktigt att ha god juridisk hjälp och inte glömma bort att det måste finnas tydliga avtal som formar det nya samarbetet.

Det kan innebära stora förändringar

Att slå samman två företag, eller att ett företag köper upp ett annat, kan innebära väldigt stora förändringar. Inte minst för de anställda, men även för investerare och eventuella aktieägare. För att mildra dessa förändringar är det viktigt att ha transparens och bra kommunikation. Informera alla berörda parter i väldigt god tid att en sammanslagning är på gång. Om alla känner sig delaktiga i förändringarna så är de lättare att genomföra. Låt också berörda parter få lov att ventilera sina åsikter och farhågor. Det medbestämmande som detta ger gör att en sammanslagning kan bli mindre jobbig att genomföra. Ett bra tips är att genomföra sociala aktiviteter tillsammans med alla i de två företagen. Där de får träffa varandra och prata med varandra.

27 Aug 2018