När behövs en revisor?

Om du har ett aktiebolag, då är det allt som oftast så att du behöver ha en revisor, fast det finns ibland undantag från det. Är det ett nystartat privat aktiebolag kan du välja själv om du vill ha en revisor eller inte.

Större aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag har krav på att ha en auktoriserad revisor. Andra aktiebolag kan välja att ta bort kravet på revisor om de inte når upp till två av nedanstående värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

- nettoomsättning inte är mer än 3 miljoner kronor
- tillgångarna, balansomslutningen, ligger under 1,5 miljon
- ditt bolag har max tre anställda.

Skillnad mellan redovisning och revision

En revision och redovisning inte är samma sak. Du kan ta hjälp med redovisningen utan att anlita en revisor och tvärt om. Dillon kan hjälpa dig med redovisning och revision, läs mer här. 

En redovisningsbyrå kan hjälpa dig med bland annat löpande bokföring, bokslut, årsredovisningar och deklarationer. Det finns inga krav på att anlita en redovisningsbyrå, men är bra om du saknar både tid och kunskapen för att kunna utföra jobbet på egen hand.

En revisor ska oberoende granska redovisningen och kontrollera att bokföringen är rätt utförd. Egentligen är det en kvalitetssäkring av bokföringen och revisorn intygar därefter att den går att lita på.

Det finns olika typer av revisorer, godkända eller auktoriserade revisorer. För båda typerna krävs särskild utbildning, men för den auktoriserade revisorn är kraven på både utbildning och erfarenhet högre. För publika och större aktiebolag räcker det inte med en godkänd revisor, dessa bolag måste anlita en auktoriserad revisor.

19 Feb 2021