Framtidens uppvärmning

Rubriken till detta inlägg anspelar på att man tror sig kunna se in i framtiden, men det vet vi ju att ingen kan. Man kan dock göra högst kvalificerade gissningar om den, baserat på historia och kunskap om nutiden. När det gäller uppvärmning har vi på ett sekel gått från att i stort sett förlita oss på eld för all typ av uppvärmning - från mat till bostäder - till att ha en lång rad olika kraftalternativ - sol, vatten, vind, kol, kärnkraft m.m.

Vissa uppvärmningsalternativ är bättre än andra, men vad "bättre" innebär här är olika. Bättre uppvärmning är kanske den som är bäst för miljön? Eller den som är bäst för ens plånbok? Eller är den bästa uppvärmningsenergin den som till syvende och sist ger bäst och mest stabil effekt?

Bästa källan

Det allra bästa är väl när de olika aspekterna kombineras? Billig, stabil uppvärmning som inte ger någon negativ miljöpåverkan - det är väl det optimala? Det som kommer närmast denna beskrivning är värmepumpar som omvandlar ett element utifrån, som berggrund, luft, vatten eller mark till värme i våra hem. Det finns olika typer av värmepumpar och de kostar ganska varierat att få installerade, men de ger stabil, effektiv uppvärmning till minimala kostnader när de väl är på plats. Vissa är ganska dyra i inköp, men det är en investering som på bara några år betalat av sig själv.

Läs gärna med om värmepumpar på svenskkylservice.se, de ger både råd och säljer värmepumpar av högsta tänkbara kvalitet.

14 May 2017