Flerspråkig personal ger högre konkurrenskraft

Allt fler svenska företag har marknadsandelar även i övriga Europa idag och det är viktigt att ha personal som kan språket i de länder där du eller ditt företag gör affärer. En personalstyrka med en bred kollektiv kunskap i språk kan ge stora fördelar när det kommer till förhandlingar och affärskontakter. Antingen så väljer man att i sin rekrytering att söka efter personer som har de språkkunskaper man söker eller så utgår man från den personalstyrka man har och erbjuder utbildningar. Om du som anställd vill utveckla dina språkkunskaper så kan du antingen göra det på egen hand för att höja din kompetens eller genom att din chef står för kostnaderna om ditt företag har det behovet och den möjligheten.

Gångbara språk

Engelska är ett språk som allt mer används även som språk i Sverige när det gäller affärsvärlden och det är tack vare att vi har lärt oss språket från tidig ålder och stora delar av världen förstår och pratar just engelska. Andra språk som är viktiga idag är tyska, som du kan använda även i samtal med personer från Schweiz, Österrike och andra länder runt Tyskland. Franska och spanska är två andra språk som är mycket gångbara eftersom du med dessa fyra språk, utöver svenskan, kan föra dialoger med stora delar av världen på ett språk som de själva behärskar. Att kunna förhandla på franska med fransmän och på tyska med tyskar gör också att man får en helt annan, och mer positiv, framtoning vilket givetvis gagnar affärerna i längden. 

6 Nov 2016