Fler bra utbildningar att gå

Att hela tiden uppdatera sina kunskaper eller lära sig något nytt är inte alltid bara något man gör för att det är kul, ibland är det ett måste. Särskilt om du hamnat i ett yrke där du måste ha certifikat för vissa saker. Ett exempel är fallskyddsutbildning. Detta är en utbildning som är bra att ta om du jobbar på tak, eller på andra höga höjder. När du går en fallskyddsutbildning, så har den ett visst antal grunder du ska lära dig. Du måste ha koll på vad som är en sund arbetsmiljö, så väl som att lära dig skapa bra rutiner. Detta är en kurs som ger dig teoretisk och praktisk kunskap så att du kan bidra till att det blir minskat med fallolyckor.

Lär dig lyfta säkert

En annan utbildning är säkra lyft utbildning. För att jobba med olika lyftar och sånt så krävs det ett certifikat. Så har du ett jobb som kranförare, eller lastkopplare eller liknande så måste du gå en säkra lyft utbildning. Denna kurs är inte så lång, men den ger dig de kunskaper du behöver. Arbetsmiljöverket har satt som krav att alla som jobbar med lyft måste gå en sådan kurs. Detta så att du får hantera olika lyftredskap och lyftanordningar. Om du inte har rätt kunskaper så får du inte använda dem nämligen. Olika lyftredskap och lyftanordningar är bland annat mobilkran, travers, tornkran, pelarlift och så vidare. Med rätt utbildning får du lära dig allt du behöver veta.

 

22 Jan 2018